Svanhilds reise

Svanhilds reise er en aktivitetspakke laget til barnehager som gjør det enkelt og morsomt å lære barn om natur og miljø. Pakken består av fantasifulle fortellinger, fargerike illustrasjoner, oppgaver og forslag til aktiviteter. Svanen Svanhild har i mange år vært Svanemerkets maskot, og er en av Blekkulfs venner på barne-tv.

Svanhilds reise

Aktivitetspakken Svanhilds reise har som mål å gjøre læringen om natur og miljø både enkel og morsom for 5 og 6 åringene i barnehagen. Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i norden har utarbeidet materiellet i samarbeid med Barnehageforum og Barne-og likestillingsdepartementet. Sangsvanen Svanhild har vært Svanemerkets maskot i mange år, og høsten 2012 var hun også å se i barne-tv serien Blekkulf.

Aktivitetspakken inneholder:

  • Sju fortellinger
  • Manus til opplesing
  • Postkort fra Svanhild
  • Postkort barna kan ta med hjem
  • Stort oversiktskart til bruk i samlingsstundene
  • Oppgaver og forslag til aktiviteter

Aktivitetspakken

Fantasifigurene i i fortellingene har hver sin bestemte funksjon i naturen, og flere av historiene understreker hvordan alt i naturen henger sammen samt hvordan våre handlinger påvirker den. Underveis i fortellingene møter de forskjellige fantasifigurene på flere miljøproblemer, og det er her Svanhild kommer inn og hjelper til. Barna blir også involvert i utfordringene og har som oppgave å komme til gode løsninger i fellesskap. Aktivitetene inviterer til diskusjon om hvordan vi kan ta vare på miljøet, samtidig som det også involverer barna i spennende og praktiske aktiviteter hvor de for eksempel må ut å utforske nærmiljøet. Både fortellingene og aktivitetene involverer og oppfordrer barna til å løse utfordringer gjennom å samarbeide og lytte til hverandre.

Svanhilds reise og Svanemerket har også utviklet en app som er tilgjengelig til både Android og Apple produkter. Les mer om appen her!