Stine Sofie stiftelsen

Stine Sofie Stiftelsen er et verktøy for å gjøre barn mer kompetente til å si ifra om vold og overgrep gjennom kunnskap, lek, spill, og samtaler med de ansatte i barnehagen. Materiellet er også et verktøy for de ansatte til samtale med barn om vanskelige opplevelser.

Hva gjør Stine Sofie Stiftelsen?

Stine Sofie Stiftelsen jobber aktivt for å forebygge og avdekke vold mot barn. De har rettet et fokus på avdekking av vold gjennom å styrke de personene som arbeider med barn og i dag arbeider de med forebygging på flere områder, med det klare målet om at barn ikke skal oppleve vold eller seksuelle overgrep.

Stine Sofies Stiftelsen arbeider hver dag for en barndom uten vold ved å:

  • Forebygge vold og overgrep mot barn
  • Avdekke vold og overgrep mot barn
  • Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende
  • Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten

Les mer om Stine Sofie Stiftelsen her!

Barnehagepakken

Med et fokus mot barn og unge har stiftelsen utviklet barnehagepakken. Denne pakken inneholder litteratur, DVDer samt andre hjelpemidler som har som mål å gjøre de ansatte i barnehagen sin dialog med barna om vold og overgrep lettere. Hvis barna i en tidlig alder lærer forskjellen på hva som er lov og ikke lov, samt hvem de kan si ifra til vil de i større grad kunne si ifra og bedre sin egen situasjon.

Stine Sofie Stiftelsen i Sprellopp

Barnehagepakken er nylig blitt lansert og i våre barnehager har Sprellopp Solbergmoen og Sprellopp Solbergelva begynt å ta i bruk materiellet. Sprellopp Bekkevollen og Sprellopp Linnesbakken vil få besøk av Stine Sofie Stiftelsen 21. april, og vil ta det i bruk fra og med denne datoen. Å forebygge vold og overgrep mot barn er et utrolig viktig fokus og ansvar for oss som jobber med barn. Ved å jobbe med materiellet fra Stine Sofie Stiftelsen styrker de ansatte sin kunnskap og kan hjelpe og forebygge mot vold og overgrep på en god og effektiv måte.

Stine Sofie Stiftelsen har mottatt en rekke utmerkelser siden oppstarten i mai 2000. Du kan lese mer om det her.