Snakkepakken

Snakkepakken er et språkverktøy som inneholder et stort utvalg av gjenstander, spill og bøker. På en lekende måte tar Snakkepakken sikte på å styrke barns språk samt læringen av begreper. Denne brukes i samlingsstunder og ellers i temaarbeid.

Se, hør og føl

70% av sanseinntrykkene tas inn via synet. Ved synliggjøring av ord blir det gitt god informasjon via både syn, hørsel og følesans. Ved å la barn høre, se og føle gjenstander og knytte det opp mot ord blir språk og lek knyttet sammen som gjør det lettere å forstå og huske det som blir fortalt. Det å lære språk har stor betydning for barns trivsel, glede og utvikling, derfor er det med kommunikasjon og tekst et område som det jobbes ofte og målrettet med i Sprellopp barnehager. Det er her Snakkepakken kommer inn i bildet som et godt verktøy for å styrke barnas språkutvikling og spre glede i hverdagen.

Lek og lær

Leken er barnas felles språk, uavhengig av bakgrunn og morsmål. Innholdet i Snakkepakken er levende, morsomt og gir barna økt motivasjon samtidig som det oppfordrer til kreativitet og engasjement. Snakkepakken legger til rette for lek gjennom fortellinger, dramatisering og kreativitet for å gjøre læringsprosessen morsom og engasjerende.

Les mer om Snakkepakken her!