Våre verktøy

Språk

SATS (Screening av to-åringers språk) er både et observasjonsmateriell og et screeningverktøy som skal vurdere språkforståelsen hos to-åringer. Samspill og oppmerksomhet er en del av vurderingen. Denne brukes i samarbeid med foresatte ved bekymring.

Askeladden er en språkscreeningtest for barn mellom to og seks år. Denne viser om språket er forsinket i forhold til normal utvikling hos barn på samme alder. Denne brukes i samarbeid med foresatte ved bekymring.

TRAS (Tidlig registrering av språk) er både et observasjonsmateriell og et screeningverktøy, som blir brukt til å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det man kan forvente ut fra alder to til fem år. Den undersøker barnets språk på tre hovedområder:

1)  Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet

2)  Språkforståelse og språklig bevissthet

3)  Uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.

Denne brukes på alle minoritetsspråklige barn og ved bekymring i språkutviklingen.

Språkkista blir i første omgang brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening. I språkkista er det blant annet bilder, spill, magnettavle og CD med sanger, rim og regler samt ”Boka mi” hvor arbeidet dokumenteres. Denne brukes aktivt i språkgrupper.

Snakkepakken er et språkverktøy som inneholder et rikt utvalg av gjenstander, spill og bøker. På en lekende måte kan dette styrke barns språk og læringen av begrep. Denne brukes i samlingsstunder og ellers i temaarbeid.

Språklek/Språksprell er et språkmateriell som stimulerer barnas språkutvikling gjennom ulike aktiviteter. Denne brukes i samlingsstunder og i små språkgrupper.

Nelly og Hamza er en pedagogisk bokserie laget for begrepsinnlæring og språkutvikling hos barn. Bokserien består av 21 spennende fortellinger spesielt utviklet for barn i barnehagen. I fortellingene følger vi samspillet og vennskapet mellom de to barnehagebarna Nelly og Hamza, mens de utforsker verden omkring seg. Fortellingenes temaer er forankret i fagområdene i Rammeplan for barnehager.

Sosial kompetanse

0-2 år
Start er et språkutviklingsverktøy for sosiale og emosjonelle begreper for de yngste barna. Materiellet skal bidra til å utvikle barns sosiale og emosjonelle kompetanse.

2-3 år
Steg for steg er et materiell som skal gi de eldre barna mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter, og gjennom dette øke sin sosiale kompetanse. Materiellet tar for seg tre hovedom- råder: empati, problemløsning og mestring av sinne.

Begge disse verktøyene brukes både i små og store grupper og i hverdagssituasjoner.

4-6 år
Psykologisk førstehjelpsskrin grønne og røde tanker er en materiellpakke som brukes for å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Bruk av materiellet skal fremme barnas evne til egenomsorg og prososial atferd.

5-6 år
Materiell fra Stine Sofie Stiftelsen er et verktøy for å gjøre barn mer kompetente til å si ifra om vold og overgrep gjennom kunnskap, lek, spill, og samtaler med de ansatte i barnehagen. Materiellet er også et verktøy for de ansatte til samtale med barn om vanskelige opplevelser.

3-6 år
Henry er et læringsopplegg i førstehjelp utviklet av Røde Kors for bruk i barnehager. Barna lærer seg at det er viktig å bry seg om hverandre, og hjelpe når noen har det vondt. I tillegg er det viktig å bevisstgjøre barna, og la dem føle ansvar for andre rundt seg.

Observasjon av barnas utvikling

ALLE MED er et observasjonsskjema som gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer. Skjemaet dekker barnets seks utviklingsområder: språk, lek, sosioemosjonell, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Denne gjennomføres på alle barn i barnehagen for å kvalitetssikre barnehagens arbeid og som grunnlag for foreldresamtaler.

Tall

Mattekassa/mattekista inneholder mye fleksibelt matematikkmateriell for barn i alderen to til syv år. Med Mattekassa kan barn utforske matematikk og tall på en spennende og lekbetont måte. Denne brukes spontant både ute og inne og i planlagte aktiviteter/prosjektarbeid.

Natur og miljø

Svanhild (Svanhilds reise) er en aktivitetspakke laget til barnehager som gjør det enkelt og morsomt å lære barn om natur og miljø. Pakken består av fantasifulle fortellinger, fargerike illustrasjoner, oppgaver og forslag til aktiviteter. Svanen Svanhild har i mange år vært Svanemerkets maskot, og er en av Blekkulfs venner på barne-tv.

Naffen’s trafikkboks er en boks som skal gjøre det enklere og morsommere å lære barnehagebarn i alderen tre til seks år om trafikksikkerhet. Oppi denne boksen finnes alt som trengs for å lære barna om de viktigste temaene i trafikken på en morsom og engasjerende måte.