Sprellopp Solbergmoen barnehage

I Sprellopp Solbergmoen barnehage er det rundt 100 barn og 19 voksne sprellopper, fordelt på fire avdelinger og en utegruppe. Sprellopp Solbergmoen barnehage ligger langs Gamle Riksvei, og grenser til Herstrømlund, barnehagens egen «Sprellopp-skog».

Barnehagen eies og drives av Sprellopp barnehager som også eier Sprellopp Bekkevollen barnehage i Drammen, Sprellopp Linnesbakken barnehage i Lier og Sprellopp Solbergelva barnehage som også ligger i Drammen kommune.

Lære for livet

Lære for livet er vår visjon. Lære for livet i trygge omgivelser er det vi tilbyr og står ansvarlig for i våre barnehager. Med barn i forskjellig alder og modenhet kreves det voksne med variert kompetanse og erfaring. Vi i Sprellopp barnehager legger stor vekt på at personalet har forskjellig fordypning i utefag, drama, forming, musikk, småbarnspedagogikk, osv. Også på tvers av Sprellopp-barnehagene utveksler og deler vi kompetanse, – alt for at hvert enkelt barn ut fra eget ståsted skal få sin lære for livet.

En ekte sprellopp

En ”ekte sprellopp” stimuleres til å bli lærenem og nysgjerrig først og fremst ved å få lov til å være barn. Gjennom lek, utfordringer og vennskap skal hvert enkelt barn utvikle seg med utgangspunkt i sitt eget ståsted, sine ferdigheter og behov.

Vi sprellopper er ofte ute i skog og mark for å balansere, klatre, snuble og komme oss opp igjen. Barn som ferdes i naturen utvikler god motorikk, – og dette fører til at de blir fysisk og mentalt robuste. En god motorikk er kanskje det aller viktigste grunnlaget for at barn skal utvikle seg harmonisk og riktig. Vårt moderne levesett har på mange måter fratatt barna mye av den naturlige leken i terreng, – vi i Sprellopp barnehager ønsker å hente noe av dette tilbake ved å ta barna med ut i skog og mark så ofte som mulig.

Beliggenhet