Avdelingene

Samarbeid mellom avdelingene sørger for at barna får optimal utvikling, god læring og fine opplevelser. I tillegg benytter avdelingene seg av fellesrommet Salto til ulike aktiviteter.

Rulle og Tumle

Rulle og Tumle er avdelinger for de aller minste i barnehagen. Trygghet, nærhet, omsorg og forutsigbarhet, samt gode tilvenningsrutiner for nye barn er noe Sprellopp er opptatt av.De trenger et fang å sitte på og en hånd og holde i, og akkurat passe med opplevelser og inntrykk. Barnegruppene deles inn i Sprelle for 1-åringene og Kravle for 2-åringene hvor aktivitetene er tilpasset deres forutsetninger.

Rulle: Tlf: 940 16 951 E-post: rulle@solbergelva.no
Tumle: Tlf: 940 16 952 E-post: tumle@solbergelva.no

Hoppe og Sprette

Hoppe og Sprette er avdelinger for barn som har blitt litt eldre og som trenger ere utfordringer. Nærhet og omsorg vil fortsatt være viktig, men nå er de klare for å ta et skritt til ut i verden og bruke sin nysgjerrighet og utforskertrang.

Barnegruppene deles her inn i Kravle for 2-åringer, Trampe for 3-åringer og Strekke for 4-åringer.

Hoppe: Tlf: 940 16 955 E-post: hoppe@solbergelva.no
Sprette: Tlf: 940 16 954 E-post: sprette@solbergelva.no

Klatre

Klatre er for de eldste barna i barnehagen, og er barnehagens spydspiss i forhold til uteliv. De benytter seg av barnehagens minibuss minimum to dager i uka. På Klatre legges det vekt på å skape gode mestringsopplevelser, at barna skal bli selvstendige og ha gode sosiale ferdigheter.

Lære er en egen skoleforberedende aktivitetsgruppe for fem-åringene en gang i uken.

Klatre: Tlf: 940 16 957 E-post: klatre@solbergelva.no