Raffen

Sprellopp barnehager identifiserer seg med dyret Sjiraffen. Det er et stort afrikansk dyr med lang hals som slekter på underfamilien Giraffinae, det er også verdens høyeste dyr.

Raffen symboliserer med sin lange hals at vi skal strekke oss etter å bedre kommunikasjon, skape nye forbindelser, utvide horisonten vår og strekke oss så langt vi kan for hverandre og nærmiljøet.

Raffens brede holdning styrker dens tilknytning til naturen. Mens Raffens store hjerte symboliserer hjerterom og hvor utrolig viktig omsorg er i hverdagen.

Raffens store og brede øyevipper symboliserer beskyttelse og sikkerhet.

Sprellopp Raffen rager høyt over bakken og står stødig og minner oss daglig på at vi skal være snille med hverandre, ta vare på hverandre, vise omsorg, ta imot forskjeller med åpne armer og strekke oss til å være så gode vi kan for hverandre.