Om Sprellopp

Sprellopp barnehager legger vekt på å være et friskt og positivt tilskudd til barnehagetilbudet i Drammensområdet.

25. august 2008 åpnet vi Sprellopp Solbergmoen barnehage i som nå ligger i Drammen kommune. Sprellopp Bekkevollen barnehage i Drammen ble åpnet 28.september 2009 og Sprellopp Linnesbakken barnehage i Lier kommune ble åpnet 1. august 2011.

Sommeren 2012 åpnet vi Sprellopp Solbergelva barnehage som nå er vår tredje barnehage i Drammen kommune og vår fjerde barnehage i distriktet.

Sprellopp barnehager er et privat foretak med lokalt eierskap.

Slik tenker vi

Fysisk utvikling gjennom aktiv bruk av natur og uteliv står sentralt i tilbudet. En ekte Sprellopp stimuleres til å bli lærenem og nysgjerrig først og fremst ved å få lov til å være barn. Gjennom lek, utfordringer og vennskap skal hvert enkelt barn utvikle seg med utgangspunkt i sitt eget ståsted, sine ferdigheter og behov.

Skog og mark er den aller beste arenaen for grovmotorisk utvikling. Vårt moderne levesett har på mange måter fratatt barna mye av den naturlige leken i skog og mark – derfor vil vi i Sprellopp barnehager hente noe av dette tilbake ved å ta barna med ut i skog og mark så ofte som mulig.

Musikk og bevegelseslek er en del av vår pedagogikk. Ved hjelp av musikk, rytmer, dans og sang trener vi opp våre ferdigheter på mange plan.