Avdelingene

Samarbeid mellom avdelingene sørger for at barna får optimal utvikling, god læring og fine opplevelser. I tillegg benytter avdelingene seg av fellesrommet Salto til ulike aktiviteter.

Rulle og Tumle

Rulle og Tumle er avdelinger for de aller minste i barnehagen. Trygghet, nærhet, omsorg og gode tilvenningrutiner for nye barn er noe Sprellopp er opptatt av. De trenger et fang å sitte på, en hånd å holde i og akkurat passe med opplevelser og inntrykk. Barnegruppene deles inn i Sprelle for 1-åringene og Kravle for 2-åringene, hvor aktivitetene er tilpasset deres forutsetninger.

Rulle: Tlf: 916 72 961 E-post: rulle@linnesbakken.no

Tumle: Tlf: 916 72 961 E-post: tumle@linnesbakken.no

Sprette og Hoppe

Sprette og Hoppe er avdelinger for barn som er blitt litt eldre og som trenger flere utfordringer.

Nærhet og omsorg vil fortsatt være viktig, men nå vil de være klare for å ta et skritt ut i verden og bruke sin nysjerrighet og utforskertrang. Vi vil gi opplevelser som bidrar til å utvikle språk, sanser og motorikk ut fra barnas individuelle forutsetninger og modenhet.

Hoppe: Tlf: 916 72 962 E-post: hoppe@linnesbakken.no

Sprette: Tlf: 916 72 963 E-post: sprette@linnesbakken.no

Klatre

Klatre er de eldtste barna i barnehagen og er barnehagens «spydspiss» i forhold til uteliv. De benytter seg av minibuss minimum to dager i uka. Her legger vi vekt på å skape gode mestringsopplevelser som legger grunnlaget for en positiv holdning til å lære frem mot skolestart. Vi reiser ofte ut til spennende steder med vår egen minibuss. Klatre ledes av voksne med særskilt kunnskap og interesse for ute fag.

Klatre: Tlf: 916 72 964 E-post: klatre@linnesbakken.no