Sprellopp Linnesbakken barnehage

Sprellopp Linnesbakken barnehage ble åpnet 1. august 2011. Barnehagen består av fem avdelinger, og har store utearealer som over 100 energiske store og små sprellopper nyter av hver eneste dag.  Den eies og drives av Sprellopp barnehager som har flere barnehager i distriktet.

Slik tenker vi

Lære for livet er vårt motto. Lære for livet i trygge omgivelser er det vi tilbyr og står ansvarlig for i våre barnehager. Med barn i forskjellig alder og modenhet kreves det voksne med variert kompetanse og erfaring. Vi i Sprellopp barnehager legger stor vekt på at personalet har forskjellig fordypning i utefag, drama, forming, musikk, småbarnspedagogikk, osv. Også på tvers av Sprellopp-barnehagene utveksler og deler vi kompetanse, – alt for at hvert enkelt barn ut fra eget ståsted skal få sin lære for livet.

En ”ekte sprellopp”
 stimuleres til å bli lærenem og nysgjerrig først og fremst ved å få lov til å være barn. Gjennom lek, utfordringer og vennskap skal hvert enkelt barn utvikle seg med utgangspunkt i sitt eget ståsted, sine ferdigheter og behov.

Vi sprellopper er ofte ute i skog og mark for å balansere, klatre, snuble og komme oss opp igjen. Barn som ferdes i naturen utvikler god motorikk, og dette fører til at de blir fysisk og mentalt robuste. En god motorikk er kanskje det aller viktigste grunnlaget for at barn skal utvikle seg harmonisk og riktig. Vårt moderne levesett har på mange måter fratatt barna mye av den naturlige leken i terreng. Vi i Sprellopp barnehager ønsker å hente noe av dette tilbake ved å ta barna med ut i skog og mark så ofte som mulig.

Ta kontakt om du ønsker en prat, eller om du ønsker å besøke en av våre barnehager.

Beliggenhet