Kategori: Sprelloppnytt

Den spennende kroppen vår

Kroppen er noe alle barn syns er spennende å lære om. Klatre hos Sprellopp Solbergmoen har derfor denne måneden tema kroppen vår. For å lære om dette tok vi  i bruk forskjellige metoder, barna har brukt iPad samt hatt ulike formingsaktiviteter.  Vi er allerede godt i gang med jobbingen, og har gjennomført flere spennende aktiviteter, …

Read more

6 tips for å vekke barnas interesse for bøker

I Sprellopp har vi nå hatt fokus på økt kompetanse hos ansatte i forhold til språk og språkstimulering i barnehagen. En god språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag og dette …

Read more

Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen

Dette barnehageåret har vi vennskap som fokusområde i alle våre Sprellopp barnehager. Dette blir synliggjort i årsplaner og månedsplaner. Ifølge Rammeplanen for barnehager skal barnehagen aktivt legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap. Vennskap Vennskap og lek er viktige byggesteiner i barnas sosiale liv. Det å ha en venn bygger opp selvtilliten din og …

Read more

Planleggingsdag i Sprellopp barnehager

Tema for faglig del var Sprellopp sin visjon Lære for livet. Hver dag vektlegger personalet verdiene omsorg, trygghet og respekt i trygge omgivelser. Vi utfører og står ansvarlig for et systematisk HMS arbeid og utfører daglig ulike rutiner for å kunne tilby en trygg barnehagehverdag for alle. Barnehagens verdier og rutiner gjelder for barna i …

Read more

Matteuke i Sprellopp barnehager

Vi leker med matematikk og fyller matematiske begrep med innhold. Hva betyr det å telle? Og hva betyr det at jeg er høyere enn deg? Matematisk oppdagelsesreise På småbarnsavdelingene har vi denne uken hatt fokus på ulike matematiske begreper som sortering, lengde, telling og størrelse. Barnas undring har stått sentralt i samspill med de ansatte, …

Read more