Barnehagene er stengt

ADGANG FORBUDT! Stenging av barnehagene er et samfunnsmessig og offentlig pålagt smitteverntiltak for å ta vare på oss alle. Barnehagene er derfor reservert for noen få barn som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner med helt spesielle tillatelser til å ha barnet...

Åpen dag i Sprellopp barnehager

Sprellopp barnehager ønsker velkommen til åpen dag i alle våre barnehager!På denne dagen vil du få møte de ansatte i barnehagene, stille spørsmål og få et innblikk i barnas hverdag i Sprellopp barnehager. Ta turen til din nærmeste Sprellopp barnehage fredag 14....