ADGANG FORBUDT!

Stenging av barnehagene er et samfunnsmessig og offentlig pålagt
smitteverntiltak for å ta vare på oss alle.
Barnehagene er derfor reservert for noen få barn som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner med helt spesielle tillatelser til å ha barnet i barnehagen.

For å unngå smitte skal det ikke være andre i barnehagene enn disse barna og noen få ansatte.
Dette gjelder hele barnehagenes områder – også ute – 24 timer i døgnet – dagtid – kvelder og helger.
Dette må overholdes.