Hva skulle tema for prosjektmånedene våre være denne gangen?

Vi grublet oss gjennom mange forskjellige forslag og til slutt ble det tatt en avgjørelse ved avstemning om at yrker, det var noe vi kunne tenke oss å fordype oss mer i. Barna snakker ofte om hva mamma og pappa jobber med og hva de vil bli når de blir store, så her følte vi at vi hadde mye stoff å jobbe med. Dette temaet passer også godt til visjonen vår «Lære for livet». Vi lærer og utvikler oss gjennom gode relasjoner, opplevelser og erfaringer.

Prosessen fra ide til fest

Når vi nå hadde kommet frem til hva tema skulle være, ble det satt i gang et stort arbeid på de ulike avdelingene. På småbarnsavdelingene ble det fort klart at det var brannmann som var mest fengende for barna. Der har de lekt ut rollen som brannmann, de har til og med fått besøk av en ekte brannbil i barnehagen. Og som et av barna sa: «Den var SÅ stor og hadde vann inni seg»

Rammeplanen for barnehager sier: «Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaringer med tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet».

På de store avdelingene ble det prøvd ut flere yrker i form av lekbaserte aktiviteter, før hver avdeling landet på et eller flere yrker de ville fordype seg enda mer i.

Det ble iscenesatt lekemiljøer hvor barna ble introdusert for yrkene frisør, legekontor, tannlege, kafe, snekkerverksted etc. Her hadde hver avdeling en prosess hvor barna var medvirkende i valg og fordypelse i yrkene.

Rammeplanen for barnehager sier: «Barna skal få muligheten til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet».

Når yrkene var valgt, var det kostymer som sto for tur. Det ble tegnet, satt sammen og sydd kostymer og rekvisitter. Barna var deltagende i alle deler av prosessen.

Vi i Sprellopp barnehagene har tatt et bevist valg på dette med å lage alle kostymer og rekvisitter i barnehagen. Vi ser på dette som et viktig bidrag til å utjevne sosiale forskjeller, og alle barna får like muligheter til å være deltagende og skape noe eget.

Så blir det fest

Som en avslutning på denne temaperioden har vi temafest. Der samles hele barnehagen til et felles arrangement på Salto hvor hver avdeling får vist frem det de har jobbet med de siste månedene. Alle avdelinger forbereder noe de vil vise frem på festen.

Dette er et av høydepunktene i året her i Sprellopp barnehagene og vi er stolte av å ha funnet denne måten og skape felleskap, samspill og vennskap på.