En spenningsfylt ro faller over Hoppe i det en voksen lister seg til samlingsstund med hendene bak ryggen, og et hemmelighetsfullt smil om munnen. To barn titter på hverandre og hvisker «Nå kommer han!». Alle øyne er rettet mot pedagogen, og tiden står nesten stille. Bare nesten. Plutselig titter et fargerikt løvehode forsiktig frem, før det smetter tilbake igjen bak en trygg voksenrygg.

I dag er nemlig dagen vi har ventet så lenge på, Regnbueløven har kommet på besøk! Regnbueløven er selve symbolet på gode holdninger som innebærer at jeg skal være meg, du skal være deg og sammen skal vi vise respekt og forståelse for hverandre. Dette første møtet med løven legger grunnlaget for et prosjekt som skal følge oss i lang tid fremover.

ET KOMPETANSELØFT FOR TIDLIG INNSATS

Det siste halvåret har vi i Sprellopp Solbergelva hatt stort fokus på «Være sammen», som er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Vi har jobbet med voksenrollen, som skal være preget av varme og respekt for barnet gjennom relasjonsbygging og grensesetting. Vi ønsker varme og grensesettende voksne som hjelper barnet med å ta gode valg i ulike situasjoner.

Barna har blitt kjent med Regnbueløven og hans historie, og gjennom dette jobber vi mot at de skal bli trygge på seg selv, slik at de lærer å samhandle med barn og voksne på en god måte.

Vi som kanskje har verdens viktigste arbeidsplass, og som jobber med barn og foreldre i barnehagen, er avhengige av å skaffe oss kompetanse for å følge vårt mandat. I barnehagens samfunnsmandat står det at barnehagen i samarbeid med hjemmet skal fremme omsorg og lek, læring og danning, som grunnlag for allsidig utvikling. Videre kommer demokrati fram som en viktig del av barnehagens mandat (KD, 2017).

I arbeidet med «Være sammen» skal vi som voksne vise barna at vi liker dem, at vi lytter til dem, respekterer dem, og at det er gøy og spennende å være sammen med dem. Vi skal samtidig vise klare forventninger, og sette tydelige grenser for alle barn. På denne måten er vi varme og grensesettende voksne, og dette kalles autoritative voksne.

SAMARBEID – EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES

Selv om vi som personale og enkeltindivider jobber med vår kompetanse, er vi avhengige av et samarbeid med hverandre, barna, og foreldrene. Magien kommer når vi alle får en felles forståelse, og jobber for å nå de samme målene. Barna er med og medvirker, både hjemme og i barnehagen, og de skal få lov til å være seg selv, men samtidig hjelpes til å lære å gi plass til andre. Hvis vi voksne sammen hjelper barnet i vanskelige situasjoner og veileder barnet til å ta gode valg, vil positive erfaringer lagres i barnets minner. Uansett bakgrunn og forutsetninger, har alle barn mulighet til å oppleve mestring i sitt liv. Det er vi voksne sammen med barna som sørger for at denne mestringen finner sted, og Regnbueløven kan være til god hjelp på veien. Hva er vel mer spennende enn å få hjelp fra en fargerik løve når ting butter litt imot.

Vi ønsker å involvere foreldrene i prosjektene våre, og flere av avdelingene lar Regnbueløven være med barna hjem på besøk/ferie/overnatting. Samarbeidet skal legge til rette for at vi alle får den samme informasjonen og de samme verktøyene, hvor målet er at også foreldrene skal bli tryggere i sin rolle, og at relasjonen mellom foreldre og barn styrkes så den støtter oppunder barnas utvikling. Regnbueløven kan også fungere som en bro mellom barnehagen og hjemmet, og selv om ikke løven alltid er der i fysisk form, ønsker vi at han skal være en felles ressurs som kan brukes i ulike situasjoner, både i fine stunder, og i utfordrende stunder.

VOKSENROLLEN I FOKUS

I måneden som kommer skal vi i Sprellopp Solbergelva avslutte temamånedene våre med en storslagen temafest med «Være sammen» i fokus. Men selv om det er avslutningen på temamånedene, er det bare begynnelsen på et samarbeid og program vi ønsker at skal gjennomsyre barnehagehverdagen i lang tid fremover.

I vår barnehage skal vi være gode på å ta barnets perspektiv, speile, lytte, anerkjenne og rose barna. Det er viktig for oss at barna skal kjenne oss og være trygge på oss når vi setter grenser og stiller krav. Vi er hele tiden i endring. La oss endre oss sammen, med et felles mål, så våre barn blir godt rustet til et langt og fantastisk liv. Et liv fylt av mestring, varme og trygghet. Vi er klare – er dere med?