Torsdag 28. november var det i god tradisjon tid for julegrantenning i Bekkevollen barnehage, arrangert av foreldrerepresentantene (fau) i barnehagen.

Det var et godt samarbeid og et godt planlagt arrangement i regi av foreldrerepresentantene, hvor både store og små koste seg. Det ble servert frukt, pepperkaker, kjeks, saft og deilig gløgg.

Foreldre, besteforeldre, søsken, ansatte og barn var med å telle ned fra fem, og alle jublet da lysene ble tent. Vi gikk rundt treet og sang «Så går vi rundt om en enebærbusk» og «På loven sitter nissen» mens snøen dalte ned. Man blir aldri for gammel til å gå rundt juletreet eller synge julesanger. Julemusikken fortsatte å spille utover ettermiddagen.

Og jammen dukket ikke nissen opp etter at barna ropte på han!

Fau er en viktig ressurs i barnehagen som er med å bidra til fellesskap hvor voksne og barn trives. Foreldre og ansatte må arbeide sammen for å oppnå et inkluderende og godt miljø.

Felles arrangementer i barnehagen er en fin arena hvor både barn, foreldre og ansatte kan møtes og etablere gode relasjoner, og hvor foreldrene kan bygge nettverk.

Etablerte og gode relasjoner mellom foreldrene og ansatte gjør at man blir bedre kjent og tryggere på hverandre, og dette skjer ofte gjennom uformell småprat på slike arrangementer.

Dette var en fin dag fylt med julestemning.

Vi gleder oss til neste arrangement hvor vi treffes igjen.