De to siste ukene i oktober har vært fylt med nysgjerrighet for verdens mangfold, ulike land, ulike språk og ulike liv, men høydepunktet i FN-ukene var selve FN-dagen. Barna i Sprellopp Linnesbakken barnehage har vist stor undring og lærelyst når det kommer til fadderbarnet vårt Heleine fra Guinea og hennes hverdag. Ukene har bydd på mangfold, inkludering, fellesskap, demokrati, barns rettigheter, likheter, ulikheter og tilrettelegging for nye vennskap.

FN-dagen

Torsdag 24. oktober stod fem spente avdelinger klare for å markere FN-dagen. En etter en kom de gående med sitt/sine flagg i hånden, som var dagens inngangsbillett til Salto. Her ble det fellessamling med boklesing fra barnekonvensjonen og dans og musikk, etterfulgt av ansiktsmaling av Guinea sitt flagg og memoryspill med flagg. På ettermiddagen kom foreldrene på foreldrecafé, hvor det ble en smakebit av spennende internasjonal mat. Barna hadde utarbeidet kunstverk som de var svært stolte av.

Å lære om Heleine´s levekår hadde gitt barna motivasjon og lyst til å lage en kunstutstilling til inntekt for henne, der foreldrene kunne donere ønsket beløp for sitt barns kunstverk. Foreldrene i Linnesbakken er rause, og vi fikk samlet inn masse penger som vi gleder oss til å sende nedover. I Rammeplanen står det, kort oppsummert, at barna skal lære å ta vare på hverandre og livet på jorden. Det har de absolutt erfart gjennom denne dagen.

Inkludering og vennskap

Regnbueløven sier: «Jeg skal være meg, men gi plass til andre, slik at de blir seg». Vår fargerike og kjære Regnbueløve, som bor på hver avdeling, har disse ukene representert alle verdens land og kulturer. Barna er glad i «Løveloven» som er en sang om inkludering og vennskap, noe som har passet godt til temaet FN. Som det står skrevet i årsplanen; «I Sprellopp synliggjør, verdsetter og fremmer vi mangfold og gjensidig respekt gjennom vårt arbeid for at alle barn skal føle seg verdifulle, inkludert og respektert for den de er.»

I oktober har vi hatt fokus på nettopp dette. Vi har blitt kjent med hvert barns nasjonalitet. Noen har røtter fra ett land mens andre har røtter fra flere land. Barna har fått opp flagget til sitt/sine land på avdelingen og har stolt vist frem hvilket land de/foreldrene kommer fra. Gjennom arbeidet har barna lært at vi er alle ulike og har ulike røtter, men vi er alle like på innsiden og vi står sammen i et fellesskap der alle er like verdifulle.