Et av satsningsområdene til Sprellopp Barnehager er at barna skal tilegne seg en god motorisk utvikling. I våre barnehager drar Strekkebarna, barn som er født i 2014, til motorikkhallen på Øren en dag i uka. Her får de én time med lek, moro og motoriske aktiviteter. 

Ukas høydepunkt

Mandager er det Strekke barna i Sprellopp Linnesbakken sin tur, og dette er ukas høydepunkt for mange av barna. Barna spretter inn i barnehagebussen og er klare for tur. I motorikkhallen står det to instruktører klare og venter på oss og hilser med et «hei» og en highfive. Når alle barna har tatt av jakke og sko går turen inn i en sal hvor barna lærer ulike regelleker som «Stivheks», «bygningsarbeidere og rivningsarbeidere», ulike typer for sisten og andre motoriske leker. Her blir barna gode og varme. Latteren slår tilbake fra veggene og barna har det helt klart veldig gøy. Leken bli lekt flere ganger hvor barna blant annet bytter på å «ha den». Slik lærer barna godt hvordan leken skal utføres og at de må følge reglene for at leken skal fungere. I mange av leken leker de leken flere ganger med ulike måter å forflytte seg. En gang er det for eksempel bare lov å krabbe, en annen gange er det bare lov å løpe på beina og en tredje gang må de hinke. Slik får barna trent på forskjellige grunnbevegelser gjennom lek og moro.

Blide og aktive Sprellopper

Etter en god oppvarming er det klart for neste rom. Her står det klar en hinderløype som er forskjellig fra gang til gang uti fra hvilke grunnbevegelser det skal fokuseres på. Her går instruktørene gjennom løypa og viser barna hva de skal gjøre på de forskjellige hindrene og apparatene. Etterpå viser de og forklarer hvordan barna best kan få til grunnbevegelsen det er fokus på denne dagen dersom den kan være litt vanskelig, for eksempel vel rulle/stupe kråke. Barna følger nøye med og svarer når det blir stilt spørsmål om hvor de for eksempel skal se når de stuper kråke. Ved kråke skal de se på navlen. Så får barna begynne. Instruktørene veileder og hjelper hvert barn der det er behov for det. Etter flere runder i hinderløypa er det tid for fri motoriskleke. Barna kan nå fortsette i løypa dersom de ønsker det, eller leke med tau, klatre i klatreveggen og andre apparater som dras frem. Gjennom hele aktiviteten kan det sees blide og aktive barn som koser seg med å utfolde seg, og å prøve og lære ny ting.

Rammeplan for barnehager sier at «barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper».  Og det er nettopp dette motorikkhallen er et godt bidrag til. Allerede nå kan vi se en stor utvikling hos flere av barna. Dette er noe de helt klart har utbytta av. Barna utvikler seg på hva de mestrer og hva de tørr. Et eksempel er klatreveggen. Noen klatret bare nederste i klatreveggen de første gangene, både fordi de syntes det var høyt og fordi de ikke hadde teknikken helt på plass. Nå klatrer de fleste til toppen og hopper ned igjen for å prøve på nytt. Mestringsfølelsen er stor og selvtilliten til barna vokser.

På slutten avslutter vi det hele med en oppsummering av hva vi har gjort. Barna er med og svarer og forteller. Svette og fornøyde barn går tilbake til garderoben for å kle på seg. Etter litt lunsj kjører vi tilbake til barnehagen. I bussen slapper barna av med lydbok og roer ned etter en morsom, aktiv og motorisk formiddag.