Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. Brannøvelser er et hovedtema for brannvernuka. All erfaring viser at det nytter å øve og å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet blant de ansatte og for barna.

Nasjonal brannvernuke

I uke 38 var det nasjonale brannvernuke. Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje, for å skape bevissthet rundt hvordan vi skal handle i situasjoner det kan forkomme brann. I forbindelse med brannvernuka dro 15 spente Klatrebarn til brannstasjonen i Drammen. Dette var veldig spennende, og ikke minst lærerikt. Barna fikk selv erfare hvordan man slukker brann, de fikk se hvordan det er inne i en brannbil, de fikk være med høyt oppe i en brannlift, og til alles store glede fikk de møte brannbamsen Bjørnis – hele Norges brannbamse. Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern

Brannvernforeningen skriver:

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen. Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem.

Brannmannsangen

(Mel.: Napoleon med sin hær…)

Jeg er en liten brannmann
og det er ikke tull.
For om jeg ser det brenner
så slår jeg 1-1-0.
Først sier jeg mitt navn
og forteller hvor jeg bor,
Ja- det vet jeg at jeg skal
for nå har jeg blitt så stor.

Jeg vet hva jeg skal gjøre
hvis brannalarmen går.
Jeg sier til de andre
så også de forstår.
Så går vi ut og venter
det vet jeg at vi skal,
og husker på at 1-1-0
det er brannvesenet sitt tall.