Det var mandags formiddag den 27 august, hvor både store og små samlet seg på fellesrommet Salto for å feire barnehagens bursdag. Målet for feiringen var å synliggjøre de ansatte som startet i barnehagen for 10 år siden og for å markere barnehagens bursdag. De ansatte som har vært hos oss siden vi åpnet i 2008 er Gjurd, Janne, Almira og Rannveig. Alle ble klappet for og fikk utdelt en diplom. På den måten viste vi barna gleden over hverandre og at barnehagens bursdag er en dag vi setter pris på og markerer.

De fleste barna satt stille og hørte på det som ble sagt, mens diplomene ble utdelt. De 4 voksne gikk frem og hentet diplomene sine med stolthet. Dette skapte samhold, og felles fokus for både barn og de voksne.

 

Forberedelser til den store festen

For å få til en fest i barnehagen, måtte ulike oppgaver løses på forhånd. Noen lagde plakater for å synliggjøre barnehagens bursdag. Det ble blåst opp ballonger i forskjellige farger og som nevnt innledningsvis det ble laget diplom for de ansatte som har jobbet 10 år i barnehagen. På selve dagen ble det hengt opp flagg, plakater og Salto ble pyntet med ballonger til fest.

Dagen før feiringen var alle avdelingene ute på formiddagen. En voksen benyttet muligheten til å spørre to barn om hvordan de ønsket å feire barnehagens bursdag. De var ganske ivrige og sa følgende:

” Jeg vil ha disko” og den andre sa ” Jeg vil sparke ballonger”.

Og det ble både disco og ballonger! Barna fikk medvirke til hvordan dagen skulle bli, noe Rammeplanen pålegger oss å ta barn med på. Barn skal kunne få oppleve deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av språklige ferdigheter

Alle i aktivitet

Mellomavdelingene Hoppe og Sprette, og skolestartergruppa Klatre hadde hver sin aktivitet. Klatre hadde disko, og både barn og voksne danset etter sprudlende musikk. Hoppe lagde sansekasser, hvor alle barna fikk muligheten til å oppleve og erfare ulike sanseaktiviteter tilpasset deres forutsetninger, mens det var ulike formingsaktiviteter på Sprette. I rammeplanen sår det at personalet skal gi barna varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, og nettopp dette fikk barna erfare den dagen!