Tilvenning – den nye hverdagen

I garderoben treffer du en spent liten krabat som ser opp på deg med et forsiktig blikk. Sammen med barnet står en eller to minst like spente foreldre. Kanskje øynene som møter deg er fulle av glede og spenning, eller blanke av tårer. Uavhengig av dette setter du deg ned på huk foran dette lille menneske, smiler varmt og sier ”Hei, så hyggelig å endelig treffe deg, jeg har gledet meg mye. Jeg heter Karoline, hva heter du?”.

Det første møtet

August har kommet og et nytt barnehageår er i gang. August betyr tilvenning for veldig mange barnehager, og vi er intet unntak. Noen barn har gått i barnehage før, andre er derimot helt nye, men tilvenning er uansett deres første møte med barnehagen og nye mennesker – både store og små. Hva er viktig under dette første møte med en helt ny hverdag, og hvordan skal vi tilrettelegge på best mulig måte slik at barna opplever trygghet og tilhørighet?

 I rammeplanen står det at barnehagen, i samarbeid med foreldrene, skal legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal jobbe for å tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får god nok tid til å bli kjent, etablere relasjoner, knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet ditt begynner i barnehagen er det vår jobb å sørge for en god og tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. For å kunne klare å tilrettelegge for en optimal tilvenning er det derfor viktig at det er barnets behov som får styre tilvenningen.

Tilvenning i Sprellopp

I Sprellopp er det viktig for oss at barna opplever trygghet og forutsigbare rutiner fra første stund. For å kunne få til dette er foreldre sentrale de første dagene når det gjelder å være tilstede ved måltid, påkledning, legging, bleieskift og alt som hører til. Vi ønsker at foreldre skal være tilstede under mange av rutinene som skjer i løpet av en barnehagehverdag slik at barna blir vant til å være i barnehagen, med de til stede, slik at de er helt trygge når vi etter hvert overtar ansvaret. Alle barn er forskjellige, og det vil være ulikt hvordan tilvenningen blir ut fra hvert enkelt barn, og vi vil derfor alltid være i tett dialog og samarbeid med foreldrene.

Tilvenningsperioden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen alene uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er tilstede. Tilvenning er barnets første møte med en større verden, og for at de på best mulig måte skal kunne klare å erobre denne nye hverdagen er vi avhengig av engasjerte og tilstedeværende voksne som involverer seg med barna, og ikke minst foreldrene, og som jobber hardt for å skape gode relasjoner.

 

– Janne Terese Gausel

Det sprudler av energi, jeg hopper og spretter.

Du er alltid der for meg, når jeg ramler og detter.

Du plukker meg opp og kysser vondten min farvel.

Du er den siste jeg tenker på når jeg endelig tar kveld.

Du leker med meg og er alltid opptatt av at jeg skal ha det bra,

Du leker og spiller spill med meg, du er alltid glad.

Du tørker tårene mine og tilbyr et trygt fang,

Du fyller dagene mine med latter, og den mest fortryllende sang.

Vi bekjemper løver, hekser og troll sammen og har det gøy,

Vi er på sjørøvertokt og plyndrer, og lager herlig støy.

Men mest av alt er du min aller beste voksen venn,

Og jeg gleder meg til i morgen, for da får jeg være med deg igjen.