Sykkeluke på Klatre

Endelig kom uken som alle barna på Klatre har ventet på, nemlig sykkeluke! Klatre er den eldste barnegruppen i barnehagen og de fleste har gått i barnehagen siden de var 1 år gamle. Vi følger vi en progresjonsplanen som er utarbeidet slik at barn stadig har noe å strekke seg mot, og ikke minst glede seg til. Når dette er sagt, opplever nok barna at de trenger nettopp dette, og hvor stas er det ikke da å kunne ta med seg sin egen sykkel i barnehagen og sykle hele dagen?

Mestring og fysisk aktivitet

Barnehagen skal introdusere barna for nye situasjoner, temaer, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling (Rammeplan 2017). Sprellopp barnehagene fokuserer mye på å være i aktivitet ute og gjennom denne uken var vi så heldige å fikk bruke parkeringsplassen ved nabohuset hvor det er trygt og godt å sykle. Det ble tegnet opp veier, parkeringsplasser, skilt og gangoverfelt, samt sykehus, politistasjon og ikke minst bensinstasjon. Det ble også opprettet et form for verksted, da flere av barna ønsket å sykle uten støttehjul. Noen av barna hadde gått forbi tivoli på vei til barnehagen, og var svært opptatt av dette. Da vi voksne stadig streber/strever etter å fange barnas interesser ble det selvfølgelig et tivoli langs sykkelveien vår også.

I barnehagen skal barna oppleve stimulerende miljø som støtter opp mot deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre (Rammeplan 2017). Selv om sykling i hovedsak er en fysisk aktivitet, byr det på mange gode leke situasjoner og samspill både mellom barn og voksne. Barna var både tyver og politi, samt at noen stakk fra regningen dersom det var motorstopp. Vi hadde flere som var reparatører på verkstedet, og flere politi som løp etter de som stakk fra regningen. Dette skapte mye latter og spenning.

Tålmodighet og forståelse

Vi ser også at barna er flinke til å dele og byttelåne sykler. Her fikk de også masse erfaring med å spørre hverandre om lån av sykkel, samt å få erfaring med å låne bort. I barnegruppen har vi generelt hatt fokus på å ønske hverandre godt, samt å ha forståelse for at hvis man selv skal få låne av andre, må man også låne til andre. I tillegg til dette får barna også erfaring med å være tålmodige mens de venter i kø, samt ha forståelse for at alle har ulike ferdigheter når det kommer til selve syklingen. Her fikk de også konkret erfaring med matematiske begreper ”større enn, mindre enn” som vi har jobbet med i matte uken tidligere i vinter. Barna var svært opptatt av hvem som hadde størst sykkel og hvem som hadde kulest farge. Videre snakket vi om dette egentlig var så viktig, da både alle syklene og alle vi er forskjellige, både i høyde, farge og størrelse. Vi kom frem til at det ikke var det som var viktig, men at det var interessant å finne ut av likevel. Dette handler i bunn og grunn om å synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforskning og læring (Rammeplan 2017).

Flere erfaringer rikere

Etter kort tid kunne de fleste sykle uten støttehjul, eller hvert fall fått erfaring med det. Vi erfarte at de fleste ble frustrerte dersom de ikke fikk til dette med en gang, mange har derfor fått kjenne på hvor viktig det er med repetering og slagordet ”øvelse gjør mester”. Ofte må man kjenne litt på utfordringen før mestringen blomstrer. I løpet av denne uken har barna fått erfaring med en rekke kompetanse områder, som fysisk aktivitet, sosial og språklig samhandling, sosial kompetanse, matematiske begreper, medvirkning og mestring i forhold til motoriske ferdigheter.