Med sekk på ryggen, sang og klukkende latter, går Kravlebarna fra Tumle til bussen som de har sett kjøre så mange ganger før. Det er deres første tur i barnehagebussen, og de har gledet seg til å skulle få dra på milepæltur til Grillhytta sammen med Kravle fra Rulle.

Oppdagere på tur

Vi parkerer bussen ved gården i nærheten av Grillhytta, og det første vi møter er noen flotte kuer og kalver. Samtalene starter og barna er både begeistret og litt nervøse med tanke på kuene. Barna som er begeistret tar de mer nervøse i hånden og sammen går vi forbi. Vi snakker om hva kuene spiser, hvordan de ser ut og synger sangene vi kan som omhandler kuer. Så ser vi Grillhytta, barna jubler; ”der er den!” og setter fart.

 Vel fremme starter oppdagelsesferden. Ute-kjøkkenet ble brukt til å lage pannekaker og suppe av blant annet blomster, kongler, smeltevann og gress. Barna stod på rekke og rad når de kokkelerte og andre hentet ingredienser. Sammen ble det litt av et kjøkken. Andre barn utforsket området ved å klatre på stein og i trær, de fant pinneved som kunne flyttes, og en mark ble også en gjest under lunsjen.

Delte gleder og opplevelser bidrar til samhold

I Sprellopp arrangeres det milepælturer for at barna skal ha noe spesielt som skjer og som de kan glede seg til sammen. Hvert årstrinn har hver sine milepæler og dette sikrer blant annet progresjon i tilbudet barna får i løpet av årene i barnehagen. Kravle fra Rulle og Tumle skal til høsten starte på mellomavdelinger, så det å gi de gode opplevelser sammen er med på å skape samhold.

Ifølge Rammeplanen skal barnehagen støtte barnas initiativ til samspill og at alle skal få oppleve vennskap (KD2017, s.22). Denne dagen hadde vi spesielt fokus på dette for å legge til rette for relasjonsbygging blant barna på tvers av avdelinger. Vi så barna leke med andre enn de pleier, vi så at de viste omsorg ved å hjelpe, trøste og bry seg om hverandre. Under lunsjen og i bussen valgte barna andre å sitte sammen med enn de pleier, tilsynelatende basert på leken de hadde hatt i forkant og de delte opplevelsene ble satt ord på i bussen på vei til barnehagen.

Varierte inntrykk i barnehagehverdagen

Som ansatte i barnehagen jobber vi for å skape gode betydningsfulle dager for barna. Dette gjør vi blant annet ved å dra på turer, milepælturer, og variert innhold i hverdagen. Barna tar med seg elementer inn i leken og dermed så endres den og den videreutvikles. I ettertid av turen har vi i barnehagen sett samspill og hørt dialoger om turen, det har gjort inntrykk. Barna har blitt inkludert i det de ser at de eldre barna gjør ukentlig, å kjøre buss. De har fortsatt å bygge relasjoner med hverandre når vi samles, på bakgrunn av delte opplevelser som de snakker om. På turen sang noen en ny sang som nå assosieres med turen og opplevelsen, og på den måten deler gruppen noe som er helt spesielt for dem.