Prosjektmåned i Sprellopp barnehager

Jeg er sikker på at du husker karneval fra du var liten? Jeg er sikker på at du gjerne vil videreføre den følelsen til dine barn? Men jeg er også ganske sikker på at du ikke husker de andre barna sine kostymer, eller hvilke priser som ble delt ut. Det er følelsen du husker. Følelsen av noe spennende, et fellesskap, noe annerledes og en dag fylt med glede og opplevelser sammen med dine venner.

Regnbuens farger

Barna på Sprette i Solbergelva barnehage kom i barnehagen 1.februar til noe de trodde skulle være en vanlig dag i barnehagen, men der tok de feil. Avdelingen var plutselig et fargespill av spennende opplevelser. Det var store sirkler med farger på gulvet og esker i klare farger der hvor lekene pleide å være. Hva var dette for noe? Kan vi leke med det? Hele den dagen ble en dag som barna kommer til å huske som noe gøy, som skapte nye lekekamerater og fantasi til å utvikle både rollespill, kreativitet og nye lekesituasjoner. Ved å skape nye og overraskende inntrykk for barna, klarte Sprette å starte en skaperglede og nysgjerrighet som barna tok med seg videre inn i februar måned. Gode inntrykk, gir enda bedre uttrykk. 1. februar var også starten på Solbergelva sin prosjektmåned, en måned som stod i fargenes tegn. Regnbuens farger.  Og regnbuen er på mange måter som en Sprellopp barnehage. Full av liv, glede og mangfold.

Februar er prosjektmåned i Sprellopp, hvor hver barnehage fordyper seg i et selvvalgt tema og vi er  opptatt av å inkludere og engasjere barna. Vi i Sprellopp har fokus på å utjevne sosiale forskjeller, på å tydeliggjøre mangfold og prosjektmåneden er med på å skape en likeverd mellom barna ved at de i fellesskap tar del i å lage kulisser, kostymer og planlegge temafesten som prosjektmåneden resulterer i.

Temafest

Vi vil skape en følelse av eierskap til temafesten, noe barna kan være stole av fordi de har vært med på å utvikle, lage og leke seg igjennom en prosjektmåned hvor hele barnehagen har det samme fokuset.  De får være med å pynte med det de selv har laget, de har lært noe på veien via samlinger, de har fått nye venner fordi tema knytter nye bånd i form av noe felles tredje, de har lært noe om et tema som de til slutt internaliserer igjennom en felles fest sammen med både barn og voksene.

Det er viktig for oss at hvert enkelt barn skal føle seg sett, hørt og forstått, de skal føle seg betydningsfulle og anerkjent for den de er.  De skal føle at ved å være meg har jeg bidratt til en temafest som alle vil huske i lang tid. Ved å være meg har jeg fått noen andre til å smile og le. Ved å være meg kan jeg slippe å tenke på hva jeg mangler, men heller se alt jeg har. Og ved å være meg har jeg lært noe nytt og kan jeg spille på alle fargene i min fargesirkel, ikke bare en eller to.

Lære for livet

En temafest tar ikke bort karnevalfølelsen for barna, den forsterker barnets glede og stolthet fordi barnet selv har bidratt og fått medvirke til at følelsen blir fylt med et større engasjement fordi vi sammen står for noe, vi har sammen jobbet mot et mål og vi skal sammen markere det ved å ha en fargefest i verdens beste barnehage.

Vi har sammen fått en lære for livet.