Velkommen til åpen dag i Sprellopp barnehager!

Sprellopp barnehager ønsker velkommen til åpen dag i alle våre barnehager torsdag 15. februar fra klokken 12.00-14.00.

Kyndige Sprellopp ansatte gleder seg til å vise dere rundt i barnehagen samtidig som de også vil være tilgjengelig for å gi dere gode svar på spørsmålene deres.

Fristen for å søke barnehageplass eller søke flytting til en annen barnehage er 1. mars. Med en frist som nærmer seg med stormskritt kan det være lurt for dere som skal søke barnehageplass å bli litt bedre kjent med de aktuelle barnehagene før dere søker.

Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av barnehage. Den enkleste måten å bli bedre kjent med en barnehage på er å sette seg inn i årsplanen til den aktuelle barnehagen før et eventuelt besøk. Årsplanen vil gi deg en god oversikt over barnehagens fokusområder samt gi deg generell informasjon om barnehagen og dens visjon og verdier.

Sprellopp sine årsplaner er tilgjengelig på nett!

Barnehage.no har laget en god sjekkliste for hva du som skal søke barnehageplass bør sette deg inn før du søker barnehageplass.

Se hele listen her

Velkommen til åpen dag!