Mestring for små og store Sprellopper på isen

Vi i Sprellopp Solbergmoen barnehage var ikke vanskelig å be når vi ble invitert til barnehagedager på skøytebanen av Solberg bandy, så det har blitt mange skøyteturer på Klatrebarna den siste tiden. Da var det bare å ta frem skøyter og hjelm, og gjøre seg klar til lek og moro på isen. Vi ble møtt med morsomme aktiviteter, varm saft i pausene og premieutdeling på siste skøytedag.

Full fart

Noen av barna snørte på seg skøytene for første gang, mens andre hadde mer erfaring og skøytet avgårde i full fart ute på isen. Det var godt å kunne benytte seg av pingvinene for de ikke har gått så mye på skøyter. Pingvinen var også morsom for de mer erfarne skøyteløperne når den ble brukt til å skyve hverandre med. Det å stå på skøyter gir barna gode mestringsopplevelser. De har opplevd bevegelsesglede, ulike motoriske utfordringer og samarbeid. Barna som har hatt mye erfaring med å stå på skøyter har motivert og støttet de barna som ikke har fult så mye erfaring. Gjennom samarbeid og ved å dele felles opplevelser, ser vi vennskapsbåndene til barna blomstre.

Gode opplevelser i aktivitet

Rammeplanen skriver at barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Videre står det at personalet skal bidra til at barn opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.

Siden barna får så mange gode opplevelser sammen ved å stå på skøyter, så blir det ikke siste gang vi er på isen i vinter. Vi har vært så heldige at vi har fått låne både garderobe og pingviner også utenom barnehagedagene, noe som gjør det enklere for oss å ta turen bort på isen. Vi må takke Solberg bandy for et flott arrangement som vi håper de vil fortsette å arrangere år etter år.