Fysisk aktivitet og stillesitting – 0-5 år

Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse blant barn og unge. Spedbarn bør stimuleres til aktivitet i forhold til utviklingsnivå. De minste barna er naturlig aktive, men både dere foreldre og vi i Sprellopp bør passe på at aktiviteten er tilstrekkelig, allsidig og lystbetont. Aktivitet tidlig i livet legger til rette for livslang bevegelsesglede.

Nasjonale anbefalinger

Barn bør være fysisk aktive i lek eller annen aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktivitetene bør være varierte og allsidig og tilpasset barnets utviklingsnivå, og inkludere moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør barna være så aktive at de blir andpustne og varme. Lek som krever fysisk aktivitet utover de anbefalte 60 minuttene gir mer robuste og friskere barn. tiden i ro bør begrenses, og stykkes opp med mer aktive perioder.

Mindre tid i ro

Bruken av tv, pc eller nettbrett bør begrenses hos de aller minste barna. for de litt eldre barna i denne aldersgruppen bør man tidsbegrense daglig ”skjermtid”, for eksempel en time per dag. Faste rammer er enkelt å forholde seg til for både voksne og barn. varier perioder med fysisk aktivitet. Inspirer til aktiv og sosial lek.

Hvordan bør de minste være aktive?

Aktivitetsnivået må tilpasses barnets utvikling. Det viktigste er at inne- og utearealene innbyr til variert lek, og at det legges til rette for utfoldelse hver dag, året igjennom. I Sprellopp har vi fokus på å bruke kroppen aktivt både når vi er ute på tur i nærmiljøet og når vi besøker referanseområdene våre i naturen. De flotte uteområdene Sprellopp barnehager har engasjerer, og vi har aktive voksne som byr på seg selv og dermed bidrar til å motivere barna i bevegelseslek. I tillegg legger vi til rette for allsidige aktiviteter inne på avdelingene med bland annet hinderløyper, bruk av musikk gjennom ”minirøris” og  deretter ro og hvile med for eksempel yoga eller på andre måter tilrettelegge for også rolige aktiviteter i en travel hverdag.

Aktivitet i Sprellopp barnehager

Sprellopp fokuserer på å stimulere til utvikling av grunnleggende bevegelser som rulle, krabbe, krype, klatre, hoppe, hinke og løpe. Balanse og koordinasjon er også en naturlig del av alle bevegelser. Vi prioriterer mye frilek, men varier også med tilrettelagt lek. Gode eksempler på hva vi tilrettelegger for kan være varierte bevegelsesleker, bevegelse til musikk, balleker, lek med og i vann og aktiviteter i snø og på is. Vårt største fokus, spesielt for de eldste barna er turer i skog og mark og i ulendt terreng, som jo gir variert og allsidig bevegelseslæring.

La barna være aktive ute hver dag, det skaper livslang bevegelsesglede!

Les mer om våre fokusområder her