Den spennende kroppen vår

Kroppen er noe alle barn syns er spennende å lære om. Klatre hos Sprellopp Solbergmoen har derfor denne måneden tema kroppen vår. For å lære om dette tok vi  i bruk forskjellige metoder, barna har brukt iPad samt hatt ulike formingsaktiviteter.  Vi er allerede godt i gang med jobbingen, og har gjennomført flere spennende aktiviteter, og har enda mer på gang!

Kroppen vår

Når vi lærer om kroppen vår, ønsker vi å gi barna ulike erfaringer rettet mot samme tema. I Solbergmoen barnehage har vi fokus på å være ute, og tar derfor med oss flere aktiviteter ut. Ved bruk av iPad samarbeider barna med hverandre om å lage puslespill av kroppen sin. De jobbet to og to sammen, og tok bilde av hverandre med appen ”Puzzlemaker”. Bildet ble da gjort om til et puslespill, som de puslet sammen. Puslespillene av kroppene til barna ligger på iPaden, og har blitt tatt frem flere ganger for å bli puslet på nytt.

Barna tegnet omriss av hverandre på store ark, for å få visualisert hvor store de er. For å få et helhetlig bilde av hva kroppen består av, skrev vi ut bilder av ulike organer. Disse ble klipt ut og limt på omrisset av kroppen. Barna var stolte av å kunne ta med sin flotte kropp hjem, og vise frem kunstverket sitt. Det er spennende å lære om kroppen, og barna viste stort engasjement gjennom de ulike aktivitetene.

Kropp, bevegelse, mat og helse

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har ulike fagområder barnehagen skal jobbe med, deriblant fagområdet ”kropp, bevegelse, mat og helse”. Dette fagområdet har vi tatt utgangspunkt i når vi har satt opp tema kroppen vår. Gjennom arbeid med dette skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Vi er allerede godt i gang med å lære om kroppen vår, og har flere spennende aktiviteter i vente. Vi skal blant annet lære mer om hva et sunt kosthold er, men også om egne grenser, for at barnet skal kunne gjenkjenne og gi uttrykk for dersom det blir utsatt for noe ulovlig.

Gjennom måneden har vi også mange fysiske aktiviteter hvor barna bruker kroppen sin aktivt. For å gjøre det mer spennende for barna, bruker vi gymkort  med ulike oppgaver og egenlagde hinderløyper. Personalet er aktivt med, da vi samtidig har en Sprellopp-konkurranse mellom våre 4 barnehager, der hver fysisk aktivitet sammen med barna gir poeng. Dette er fellesaktiviteter som gir trivsel og bedre helsevaner både for små og store!

Les mer om våre fokusområder!