6 tips for å vekke barnas interesse for bøker

I Sprellopp har vi nå hatt fokus på økt kompetanse hos ansatte i forhold til språk og språkstimulering i barnehagen. En god språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag og dette forutsetter bevisste voksne med gode kunnskaper om barns språkutvikling og språkbruk.

Husk å lese sammen med barna!

For å bidra til barnehagens arbeid med språkstimulering er det både en pålagt og en helt nødvendig oppgave at vi samarbeider med dere foreldre. Et godt samarbeid er med på å styrke trygghetene og dermed barnets utvikling og læring. Det er flott at barna blir lest for i barnehagen, men om barna i tillegg blir lest for hjemme er det enda bedre.

6 tips for å vekke barnas interesse for bøker

Du kan nesten ikke starte for tidlig med å få barna dine til å bli glade i bøker. Språk er satt sammen av ord. Ord lærer vi i begynnelsen ved å lytte, erfare og prøve. Jo flere ord du kan, jo bedre språk har du. Derfor: Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese sammen med de. Les med de slik at de får et godt språk.

1. Vekk undring med gode historier

Finn gode bøker som passer til barnets interesser og alder. Du kan få mange gode boktips fra foreldre med barn i samme alder, fra biblioteket eller fra ansatte i barnehagen.

2. Skap interesse for bøker

Klarer du å etablere gode lesevaner, er sjansen stor for at barnets interesse for bøker øker, og barnet selv etablerer gode lesevaner når det knekker lesekoden.

3. Vekk lysten til å lese

Å lese kan være både hyggelig, gøy og spennende. Finn gode og varierte bøker. Gjør lesetiden til noe alle gleder seg til!

4. Styrk barnas ordforråd

Ved å lese sammen med barna styrkes også ordforrådet. Jo oftere, jo bedre.

5. Gi rom for gode samtaler

Lesetiden er perfekt til å knytte sterke bånd mellom barn og voksen. Lag rom for småprat, ta deg tid og knytt bånd til barnet.

6. Skap magiske øyeblikk

Gjør lesetiden til et høydepunkt. Gode historier engasjerer – hva skjer på neste side? Vis engasjement og lev deg inn i bøkene dere leser.

Gode boktips fra Lesesenteret i Stavanger:

  • Mikko-bøkene av Kari Stai
  • Lars- bøkene av Svein Nyhus
  • Verden i ord og bilder-Ole Könnecke
  • En i flokken. Lete- og finne-vers av Britta Teckentrup
  • Unni og gunni – bøkene av Anna R. Folkestad
  • Bronto Biff på café Olala – Nhu Diep
  • Vaffelmøkk – Tore Renberg og Øyvind Torseter
  • Bukkene Bruse vender tilbake – Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Faria
  • Kubbe lager museum – Åshild Kanstad Johnsen

Les mer om våre fokusområder!