Dette barnehageåret har vi vennskap som fokusområde i alle våre Sprellopp barnehager. Dette blir synliggjort i årsplaner og månedsplaner. Ifølge Rammeplanen for barnehager skal barnehagen aktivt legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap.

Vennskap

Vennskap og lek er viktige byggesteiner i barnas sosiale liv. Det å ha en venn bygger opp selvtilliten din og bekrefter deg som person, du er en som andre liker. De yngste barnas vennskapsrelasjoner er like viktige som de eldre barnas, men de er kanskje ikke like lett å få øye på.

Felleskap

Ifølge Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er det noen viktige byggeklosser som bekrefter de yngste barnas vennskap:

  1. Opplevelse av et felles vi
  2. Å være lik og leke parallelt ved siden av hverandre
  3. Blikk og imitasjon
  4. Latter og humor

De voksnes oppgave er å støtte barnas vennskap, og legge til rette for leken som er den viktigste måten barna får venner på. Både barn og voksne er sosiale vesen, og alle trenger gode vennskap.

Les mer om våre fokusområder her!