Måned: november 2017

Hvorfor bør barn være aktive?

Fysisk aktivitet og stillesitting – 0-5 år Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse blant barn og unge. Spedbarn bør stimuleres til aktivitet i forhold til utviklingsnivå. De minste barna er naturlig aktive, men både dere foreldre og vi i Sprellopp bør passe på at aktiviteten er tilstrekkelig, allsidig …

Read more

Den spennende kroppen vår

Kroppen er noe alle barn syns er spennende å lære om. Klatre hos Sprellopp Solbergmoen har derfor denne måneden tema kroppen vår. For å lære om dette tok vi  i bruk forskjellige metoder, barna har brukt iPad samt hatt ulike formingsaktiviteter.  Vi er allerede godt i gang med jobbingen, og har gjennomført flere spennende aktiviteter, …

Read more

6 tips for å vekke barnas interesse for bøker

I Sprellopp har vi nå hatt fokus på økt kompetanse hos ansatte i forhold til språk og språkstimulering i barnehagen. En god språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag og dette …

Read more

Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen

Dette barnehageåret har vi vennskap som fokusområde i alle våre Sprellopp barnehager. Dette blir synliggjort i årsplaner og månedsplaner. Ifølge Rammeplanen for barnehager skal barnehagen aktivt legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap. Vennskap Vennskap og lek er viktige byggesteiner i barnas sosiale liv. Det å ha en venn bygger opp selvtilliten din og …

Read more