Hvorfor bør barn være aktive?

Hvorfor bør barn være aktive?

Fysisk aktivitet og stillesitting – 0-5 år Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse blant barn og unge. Spedbarn bør stimuleres til aktivitet i forhold til utviklingsnivå. De minste barna er naturlig aktive, men både dere...
Den spennende kroppen vår

Den spennende kroppen vår

Kroppen er noe alle barn syns er spennende å lære om. Klatre hos Sprellopp Solbergmoen har derfor denne måneden tema kroppen vår. For å lære om dette tok vi  i bruk forskjellige metoder, barna har brukt iPad samt hatt ulike formingsaktiviteter.  Vi er allerede godt i...
6 tips for å vekke barnas interesse for bøker

6 tips for å vekke barnas interesse for bøker

I Sprellopp har vi nå hatt fokus på økt kompetanse hos ansatte i forhold til språk og språkstimulering i barnehagen. En god språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid...
Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen

Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen

Dette barnehageåret har vi vennskap som fokusområde i alle våre Sprellopp barnehager. Dette blir synliggjort i årsplaner og månedsplaner. Ifølge Rammeplanen for barnehager skal barnehagen aktivt legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap. Vennskap Vennskap og...