Planleggingsdag i Sprellopp barnehager

Planleggingsdag i Sprellopp barnehager

Tema for faglig del var Sprellopp sin visjon Lære for livet. Hver dag vektlegger personalet verdiene omsorg, trygghet og respekt i trygge omgivelser. Vi utfører og står ansvarlig for et systematisk HMS arbeid og utfører daglig ulike rutiner for å kunne tilby en trygg...
Matteuke i Sprellopp barnehager

Matteuke i Sprellopp barnehager

Vi leker med matematikk og fyller matematiske begrep med innhold. Hva betyr det å telle? Og hva betyr det at jeg er høyere enn deg? Matematisk oppdagelsesreise På småbarnsavdelingene har vi denne uken hatt fokus på ulike matematiske begreper som sortering, lengde,...