Måned: oktober 2017

Planleggingsdag i Sprellopp barnehager

Tema for faglig del var Sprellopp sin visjon Lære for livet. Hver dag vektlegger personalet verdiene omsorg, trygghet og respekt i trygge omgivelser. Vi utfører og står ansvarlig for et systematisk HMS arbeid og utfører daglig ulike rutiner for å kunne tilby en trygg barnehagehverdag for alle. Barnehagens verdier og rutiner gjelder for barna i …

Read more

Matteuke i Sprellopp barnehager

Vi leker med matematikk og fyller matematiske begrep med innhold. Hva betyr det å telle? Og hva betyr det at jeg er høyere enn deg? Matematisk oppdagelsesreise På småbarnsavdelingene har vi denne uken hatt fokus på ulike matematiske begreper som sortering, lengde, telling og størrelse. Barnas undring har stått sentralt i samspill med de ansatte, …

Read more