Måned: september 2017

Pedagogisk verktøy – Språkkista

Språkkista er en kiste full av konkret og spennende materiell, som vi bruker i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Den inneholder bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler. Den er delt inn i ti ulike temaer, som er tilpasset barnehageåret og alle begrepene i kista er oversatt til 11 …

Read more