Endelig nytt barnehageår!

Sommerferien nærmer seg slutten for de fleste, og tiden for et nytt barnehageår har kommet. For mange barn er det aller første gangen de skal begynne i barnehagen, mange skal bytte avdeling fra liten til stor og noen flytter fra en barnehage til en annen. En ting er sikkert for alle, dette er en veldig spennende tid for både barn og foreldre. 

Det kribler i magen

1. august er her og det kribler nok litt ekstra i magen til både mammaer, pappaer og barna som skal begynne i barnehagen. For mange er dette en ny epoke i livet. Tilvenningstiden i barnehagen er en viktig tid for å skape trygghet for alle som er inkludert, bli kjent med hverandre og barnehagen, og gjøre det spennende og lystbetont for barna å komme til barnehagen. Det begynner mange helt nye barn i Sprellopp, samtidig som mange flytter fra en avdeling til en annen. Det er en stor dag for barna når de begynner på ny avdeling, får ny garderobeplass og får bli kjent med mange andre barn og voksne.

Barna har forberedt seg godt, vært på ”besøk” og brukt tid på å bli kjent med de nye omgivelsene i forkant, slik at overgangen skal bli så god som mulig. For alle barna, enten om det er aller første dag, eller bytte fra en avdeling til en annen, er de voksne svært opptatt av trygghet, et fang å sitte på og ei hånd å holde i. Vi ser hvert enkelt barns behov og gir de den tiden de trenger for å bli trygge. Å sørge for at barnet får en positiv opplevelse i barnehagestarten, sikrer langt på vei barnets videre trygghet og trivsel i barnehagen. En god start er til det beste for barna, foreldre og personalet.

Trygg tilvenning

I Sprellopp barnehagene ønsker vi at barna skal oppleve trygge og forutsigbare rutiner. Og derfor blir foreldrene sentrale de første dagene i barnehagen, de deltar ved måltid, legging, påkledning og lignende. På denne måten blir barna kjent med og vant til å være i barnehagen med foreldrene til stede, slik at de vil føle seg trygge når det er vi i barnehagen som tar over ansvaret. En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En trygg start gir et godt grunnlag for gode hverdager i barnehagen.

Målet for tilvenningen er det samme for alle, uansett om det er for de små eller de store barna, de nye eller de som bytter avdeling. Vi ønsker å skape en trygg atmosfære for alle barna i barnehagen. De skal bli kjent med avdelingens rutiner og samtidig bli kjent med en ny barnegruppe og voksne. Det er de voksnes ansvar å sørge for at alle barna blir trygge i barnehagen, skape tillit, vennskap og et godt samhold i barnegruppen.

Vi gleder oss til det nye barnehageåret!

Gjør deg kjent med de nye årsplanene for barnehageåret 2017-2018 her!

Årsplan for Bekkevollen 

Årsplan for Linnesbakken

Årsplan for Solbergelva

Årsplan for Solbergmoen