Kommunikasjon i barnehagen

Våren nærmer seg med stormskritt og vi ser med lengsel mot varmere dager både store og små i Sprellopp. Snart er nok et barnehageår over, men et nytt venter og vi ønsker med foreldremøter nå på våren å gjøre alle ansatte og foreldre klare for nye utfordringer og muligheter som et nytt barnehageår har å by på.

Kommunikasjon

I hente – og bringesituasjonene i hverdagen blir det ikke tid til de lange samtalene med dere foreldre, men på foreldremøter kan vi bruke tid på spørsmål og undringer sammen for å gjøre hverdagene bedre for oss alle.

Datoer for møtene i april var avklart allerede før jul, men så tidlig som nå i februar startet planleggingen med å organisere hvordan møtene best kunne gjennomføres. Tema for møte skulle
bestemmes og etter mange diskusjoner og innspill ble grensesetting i en travel hverdag valgt for vårens møter.

Kursinnholdet var faglig leder i Sprellopp Kristin Hartz ansvarlig for, men i og med at vi også ønsket gruppe-diskusjoner hvor både foreldre og de ansatte skulle delta så måtte det lages aktuelle spørsmål til gruppene. Diskusjonene i forkant var mange, og aktuelle problemstillinger rundt foreldrerollen og utfordringer vi alle har i en travel hverdag med tidspress og hverdagsstress, gav mange ideer til gode spørsmål.

Foreldremøte

Det var mange spente ansatte, som sto klare i barnehagen for å ta imot foreldrene disse kveldene. Stoler var satt ut, frukt og kaffe gjort klart og alle så frem til å kunne bruke noen timer på å bli bedre kjent og snakke sammen om hverdagslige utfordringer.

Foreldrene hadde i forkant fått invitasjon til møte med oppfordring til å melde seg på, og mange møtte opp. Tilbakemeldingene fra foreldrene i etterkant var gode og det var et unisont ønske om mer tid til nettopp det å sitte sammen å reflektere rundt aktuelle temaer.


Forståelse og samarbeid

I Sprellopp er vi klare på at foreldre og eventuelt andre foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Rammeplanen for barnehager viser til to begrep, forståelse og samarbeid, dette dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver og med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

Det er viktig for ansatte i Sprellopp at foreldre deltar og viser interesse for barnas hverdag. Vi forventer og ønsker at foreldre møter opp på ulike arenaer hvor samarbeid og dialog fremmes, at de er med og bygger opp under vår visjon lære for livet og dermed bidrar til kvalitet i Sprellopp.