Barnehagedagen

14. mars gikk barnehagedagen av stabelen for alle barnehager i Norge. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står sammen bak arrangementet. 

Vi vil leke!

Barnehagedagen har blitt markert hvert år siden 2005, og som alltid ble den holdt i mars i år også. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Hvert år går en gruppe forskere sammen og spør barna hva som er viktig for dem i barnehagen, og ved å spørre barna om dette kom det frem at det å leke og ikke minst og ha noen venner å leke med er det barna mener er viktigst for at de skal ha det bra i barnehagen. Tema og slagordet for barnehagedagen 2017 ble dermed «vi vil leke». Ønsket til samarbeidsutvalget bak dagen er å skape bedre forståelse og rette et fokus mot barnehagens arbeid med den gode leken i barnehagen. FNs barnekonvensjon har slått fast at barn har en rett til å leke, og i barnehagelovens formål står det også klart og tydelig at barnehagen skal legge til rette for barns lek.

Les mer om barnehagedagen her!

Barnehagedagen i Sprellopp

Alle Sprellopp barnehager har markert barnehagedagen på sin egen måte. Her har de ansatte vært kreative, brukt fantasien og lagt til rette for lek, moro og læring. Hos Sprellopp Solbergmoen hadde de hinderløype som et undertema for dagen, hos Linnesbakken og Bekkevollen var det sykehus som var tema og hos Sprellopp Solbergelva barnehage gjorde de istand til utelek med forskjellige aktiviteter som blant annet fallskjermlek og sekkeløp. Hos Bekkevollen og Linnesbakken hadde både voksne og barn kledd seg ut som pasienter, sykepleiere og doktorer for anledningen. Det var et stort fokus på leken på tvers av barnehagene denne dagen og det ble lagt til rette for nettopp dette gjennom inkluderende og morsomme aktiviteter på alle avdelingene.

Den gode leken

De siste tiårene har det blitt forsket mye på leken og betydning den har for barnet, og i dag vet vi at leken er utrolig viktig for barnets utvikling og trivsel. Det at et barn leker er blant annet et tegn på at barna har både fysisk og mental sunnhet. Leken stimulerer ikke bare noen deler av utviklingen, den dekker et helt spekter av områder som for eksempel det språklige, sosiale, emosjonelle, kognitive, moralske og motoriske for å nevne noen. Leken bidrar til å utvikle kreativiteten samt evnen til å løse problemer. Det er gjennom leken barna virkelig får utforsket, prøvd ut nye ting og gjort seg rike på erfaringer som de lærer av og drar med seg videre i livet.

«Lek er den høyeste formen for forskning.»

– Albert Einstein