FN-dagen hos Sprellopp

I Sprellopp har det vært et stort fokus mot land, menneskerettigheter, respekt og kulturelt mangfold de seneste ukene opp mot FN-dagen. Sprelloppene har hatt samlinger om fattige barn i andre land og hva det betyr og faktisk være fattig. Barna har også lagd aviser hvor de presenterer sitt hjemland og de har tegnet og malt kunstverk som har et spesielt fokus mot land, forskjellige kulturer, menneskerettigheter og gjensidig respekt.

Selvom jeg er liten og jorda den er stor kan jeg hjelpe andre barn, fra der hvor jeg bor

På selve FN dagen 24. oktober ble foreldrene, besteforeldre, onkler og tanter invitert til barnehagene på FN-cafe og kunstutstilling. Foreldrene var oppfordret til og ta med en matrett fra sitt hjemland som ble satt ut på langbord i barnehagene. Her fikk store og små smakt på mat fra mange forskjellige nasjoner og kulturer som var både godt og spennende!

Kunsten som barna hadde lagd i forkant av FN dagen sto utstilt på avdelingene og var til salgs på selve dagen. Her kunne foreldrene by det de selv ville og alle inntektene gikk til fadderbarnet til barnehagen.

Kulturelt mangfold

Hos Sprellopp Solbergmoen barnehage hadde de en stor kunstutstilling med flotte langbord med kjempe god mat fra forskjellige kulturer og nasjoner. Hos Solbergmoen hadde barna lagd aviser som viste frem hjemlandet deres og hvor det var i verden. Det var også malt flagg, pyntet på kongler og malt på blader som ble solgt til inntekt for fadderbarnet deres, Osmar Perez fra Den Dominikanske Republikk.

 

Det var godt oppmøte fra foreldre og besteforeldre på FN dagen, noe som gjorde det ekstra stas for barna og få vise frem kunsten de har lagd. Det var flere av barna som informerte og fortalte foreldre og besteforeldre om fadderbarnet deres og hvordan han har det i hjemlandet sitt samtidig som de også oppfordret de til å gi litt til han, slik at han kunne få det litt bedre.

Samfunnsmandat

Kunstutstillingen og FN dagen ble en suksess for Sprellopp barnehagene. Det ble solgt kjempefin kunst til inntekt for fadderbarna til barnehagene samtidig som barna har hatt to lærerike FN uker som har hatt stort fokus på FNs verdier, andre land og kulturer, toleranse, respekt, menneskerettigheter, kulturelt mangfold og hva som er felles verdigrunnlag på tvers av religioner og bakgrunn.

Samfunnsmandatet tilsier at barnehagene skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg, medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Vi i Sprellopp barnehager skal synliggjøre det kulturelle mangfoldet i ord, dokumentasjon og handling.

Totalt samlet Sprellopp barnehager inn 17 494 kr fordelt på de fire Sprellopp barnehagene til inntekt for 3 fadderbarn fra rundt om i verden og til landsbyen Waterfalls i Zimbabwe.