Forskning: Private barnehager på topp

EPSI Rating målte brukertilfredshet i barnehager på tvers av kommunale og private barnehager i hele Skandinavia for sjuende året på rad. Undersøkelsen viste at 63% av foreldre som har barn i barnehagene er fornøyde med sin barnehage.

Går man i dybden av disse tallene, viser undersøkelsen atter en gang at foreldrene er mest fornøyd med private barnehager.

Foreldrene mest fornøyd med private barnehager

Målingene som startet i 2009 har aldri vist høyere indeks enn det gjorde i den seneste målingen. Med en Norsk indeksverdi på 79, ligger Norge som nummer en i Skandinavia når det gjelder tilfredshet i barnehagene. Det vil si at både kommunale og private barnehager har oppnådd gode resultater.

Kommunale barnehager oppnådde en indeksverdi på 76, mens privat eide barnehager i Norge oppnådde en indeksverdi på 81.

Målingene tar blant annet for seg hvor godt foreldrene føler de holdes informert om barnets tilstand i barnehagen, hvor godt klager håndteres, hvor godt de ansatte i barnehagen viser omsorg og hvordan de ansatte oppfattes av foresatte med tanke på om de er imøtekommende og vennlige.

Punkter som foreldrene er spesielt fornøyd med:

 • Kvalitet på kosthold
 • Tilpassede åpningstider
 • Service
 • Foreldresamarbeid
 • Omsorg
 • Vennlige og imøtekommende ansatte

Forskning og utvikling

Den nasjonale kartleggingen fra Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) har utviklet en rapport hvor over 870 styrere i både private og kommunale barnehager i hele Norge har tatt del i en spørreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet og TFoU.

Undersøkelsen som tok for seg barnehageåret 2015 viser at det er reelle forskjeller mellom de private og kommunale barnehagene.

 

Sentrale spørsmål i undersøkelsen: 

 • Trives alle barn?
 • Har alle barn minst en venn i barnehagen?

Dette er viktige spørsmål som er rett på sak med tanke på hvordan barnet har det i barnehagen. Resultatene viser at det er mindre forskjeller, som likevel er signifikante nok til å gi en klar indikasjon på at forskjellene absolutt er reelle.

De private barnehage styrerne oppgir i større grad at barna trives svært godt i barnehagen og at de minimum har en venn i barnehagen.

 

Videre viser undersøkelsen:

 • Timene med full bemanning er større i private barnehager
 • Private eiere deltar mer
 • Bedre samarbeid mellom barnevern og private barnehager
 • Private barnehager kommer bedre ut i foreldreundersøkelser

Les hele rapporten fra TFoU her.